طراحی و مهندسی

آشنا کردن و به روز نگه داشتن مهندسین، کارگران و تکنیسین های صنایع مودی با روش های روز دنیا جزو اهداف اولیه مدیریت شرکت می باشد. برگزاری جلسات دوره ای و کلاس های آموزشی فنی، ارتباط مکرر دپارتمان بازرگانی خارجی با بخش های داخلی و خارجی مراکز صنعتی، مراکز تجاری (به عنوان مثال، وابستگان تجاری و فنی برخی از سفارتخانه های بزرگ) همگی برگرفته شده از این حقیقت است که ما تمام سعی و تلاش خود را جهت ارائه بهترین ها به مشتریان خود انجام می دهیم.