ماشین آلات صنایع شیمیایی

ریبون بلندر

ریبون بلندر (Ribbon Blender) محصولی از نوع صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی که کاربرد آن مخلوط کردن انواع پودر می باشد.

واحد تقطیر

واحد تقطیر

دبل کن بلندر

دبل کن بلندر

سپراتور

سپراتور