ماشین آلات صنایع دارویی

ریبون بلندر

ریبون بلندر (Ribbon Blender) محصولی از نوع صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی که کاربرد آن مخلوط کردن انواع پودر می باشد.

کندانسور

کندانسور

هوا زن

هوا زن

میکسر

میکسر

انواع مخازن

انواع مخازن

دستگاه وی بلندر

دستگاه وی بلندر